Chúng tôi là ai

Địa chỉ trang web của chúng tôi là: https://www.cathyhopkins.com

Thông tin cá nhân

Chúng tôi có quyền thu thập thông tin cá nhân từ khách hàng như email, số điện thoại, tên,,,, khi đăng ký tài khoản tại website chúng tôi. Khi bạn chỉ ghé thăm website chúng tôi sẽ không thu thập thông tin. Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng trong quá trình tham gia hoạt động trên website.

Bảo mật thông tin cá nhân

Cathyhopkins cam kết bảo mật mọi thông tin khách hàng cung cấp cho chúng tôi. Mọi thông tin website chúng tôi thu thập được đều sẽ có các lớp bảo mật, mã hóa cao cấp nhằm đảo bảo an toàn thông tin khách hàng. Chúng tôi chỉ gửi thông tin của bạn cho cá nhân, tổ chức khác khi có sự cho phép từ chính bạn.

Tất cả nhân viên hoạt động tại website chúng tôi đều cam kết bảo mật thông tin khách hàng trong quá trình làm việc.

Khách hàng cần tự bảo mật thông tin của mình và không chia sẻ thông tin cho bên thứ 3.

Thông tin liên lạc của khách hàng sẽ được giữ lại để tránh các trường hợp sự dụng thông tin giả, mạo danh người khác.

Khách hàng có quyền yêu cầu chúng tôi cung cấp thông tin cá nhân của bạn mà chúng tôi thu thập được và yêu cầu cập nhật các thông tin không chính xác nếu có.